Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2016-05-08 02:04:46 PM
Subject  Subject ::  Re: Zdroj
Ako písa DEX, oficiálna redukcia medzi WK a DIN konektormi zrejme neexistovala.
Na nasledujúcom obrázku je popis oboch typov napájacích konektorov na PMD 85.
http://pmd85.borik.net/_work/pmd85-napajacie-konektory.png
:: back to start of topic :: back to topic list ::