Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2017-12-10 03:08:10 PM
Subject  Subject ::  Re: spouštění CP/M - COM souboru
Sieťový modul PMD 71 sa pripája na aplikačný konektor PMD 85, kde je vyvedený aj signál prerušenia. Prerušenie teda vyvoláva PMD 71. Naviac, Monitor PMD 85-3B má opravené všetky rutiny, ktoré nevhodne používali SP, ako "bežný" register, čo znemožňovalo rozumne používať prerušenie.
:: back to start of topic :: back to topic list ::