Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  10.12.2017 15:08:10
Predmet  Predmet ::  Re: spouštění CP/M - COM souboru
Sieťový modul PMD 71 sa pripája na aplikačný konektor PMD 85, kde je vyvedený aj signál prerušenia. Prerušenie teda vyvoláva PMD 71. Naviac, Monitor PMD 85-3B má opravené všetky rutiny, ktoré nevhodne používali SP, ako "bežný" register, čo znemožňovalo rozumne používať prerušenie.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::