Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Viktor
Posted  Posted ::  2017-06-14 02:15:13 AM
Subject  Subject ::  KAREL - 3D
Ak sa pamätáte na Karla 3D verzia V3.2
Urobil som jeho verziu v JavaScript-e.

Kód je na sourceforge.net
Klúcove slova pre hľadanie Karel 3D

Je to aj na YT ak sa chcete iba pozrieť.
:: back to topic list ::