Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  MilasPce
Posted  Posted ::  2017-04-01 11:24:53 PM
Subject  Subject ::  Re: Náhrada odrušovacího kondenzátoru ve zdroji PMD-10
100n lépe filtruje rušení, ale na 50 Hz má impedanci asi 25kOhm což dělá proud 10mA do zkratu tak se zvýší odběr zdroje asi o 1W. (230V * 0,01A = 2,3W při 50n to byla polovina tak proto se zvýší jen o polovinu)
:: back to start of topic :: back to topic list ::