Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  MilasPce
Posted  Posted ::  2017-04-01 11:13:01 PM
Subject  Subject ::  Re: Náhrada odrušovacího kondenzátoru ve zdroji PMD-10
Ahoj. Závada může být způsobená nízkou kapacitou C18 C19 (2x20u). Měnil jsi je, nebo je máš původní od výroby ? Při velkém odběru v případě že nemají dostatečnou kapacitu, aby kryly spotřebu při sepnutí tranzistorů, proudový impulz se bere přímo ze sítě, to způsobí proudem na indukčnosti L1 naindukovanou napěťovou špičku, kterou filtrační kondenzátor neunese.
:: back to start of topic :: back to topic list ::