Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2018-10-20 08:46:13 AM
Subject  Subject ::  Re: MAŤO / MAŤO HRY - výpis EPROM resp. ROM
Pridal som celý ZIP v takom stave, ako mi ho poslal Schotek k nám do downloadov Literatúry: Literatúra
Schotkovi patrí veľká vďaka.
:: back to start of topic :: back to topic list ::