Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2017-07-18 10:42:00 PM
Subject  Subject ::  Re: Počitadlo taktů CPU v emulátoru
Viděl bych to asi následovně: Drtivé většině obou našich národů je to jedno. A my, co píšeme programy pro PMD-85 budeme o těchto rozdílech vědět a nebudeme psát programy tak, aby striktně trvaly na časování instrukcí CPU, 8251, 8253 a rychlosti vzorkování zvuku a... Prostě to beru tak, že emulátor funguje na 99,99%. Vzato do důsledku, ony ani jednotlivé verze PMD nebo klony ZX Spectra nejsou úplně totožné z hlediska hardware samy mezi sebou. Míra složitosti emulátoru a tím i věrné napodobení originálu má vždy své meze.

Spíše mě to zajímalo pro potvrzení určité pracovní hypotézy, abych našel přesný princip pro časování UARTem. Což se povedlo (díky vám oběma). A to, jestli výsledek pojede na emulátoru o 1 nebo 5% pomaleji či rychleji to už není podle mne zase až tak důležité.
:: back to start of topic :: back to topic list ::