Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2008-04-11 02:02:02 PM
Subject  Subject ::  Re: debugger
Predsalen niečo bude :-)
Pridal som číselnú modifikáciu pamäti a keďže sa mi to zdalo málo, tak som pridal aj Inline assembler, zatiaľ iba pre i8080 notáciu.
Ešte dopracujem Inline assembler pre Z80 notáciu, prípadne aj znakovú modifikáciu a vyhľadávanie a debugger bude snáď komplet.

Tak sa môžte pomaly tešiť :-)
 
Message
Author  Author ::  xmaton
Posted  Posted ::  2008-04-15 06:52:16 PM
Subject  Subject ::  Re: debugger
Super !!!!
:: back to start of topic :: back to topic list ::