Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2008-04-04 07:51:50 PM
Subject  Subject ::  Re: debugger
To sa v súčasnej dobe neodvažujem ani odhadovať. Od posledného releasu sa toho na emulátore takmer nič neurobilo, keďže nebol čas. Takže, prosíme, vydržať.
:: back to start of topic :: back to topic list ::