Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2008-03-01 06:47:54 PM
Subject  Subject ::  Nedokumentovaná fičúrka
Pri zostavovaní poslednej verzie 2.0.3.57 emulátora, sa nám "podarilo" ponechať v ToolBare testovacie tlačidlo "Zaznamenať zvuk", ktoré pochopiteľne ani nebolo nikde popísané.
A keď už tam je, tak tu napíšem ako to využiť / použiť. Toto tlačidlo sa správa ako prepínač. Po prvom kliknutí sa začne zvuk zaznamenávať do súboru 'sound.wav' v koreňovom adresári emulátora a po druhom kliknutí sa záznam ukončí a súbor sa uzavrie. Pozor, nové spustenie záznamu starý súbor automaticky vymaže.

Naskytá sa otázka, či má takáto fičurka v emulátore význam a teda či ju ponechať aj v nasledujúcich verziách?... ;-)
:: back to topic list ::