Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2008-06-12 11:10:10 AM
Subject  Subject ::  Re: Vyvoj programu pro PMD
Samozrejme je tu možnosť písať aj mimo emulátor.
Ako editor je možné použiť napr. PSPad, ktorý má možnosť zvýraznenia syntaxe. So zvýrazňovačom syntaxe je možné zviazať kompilátor.
Ako kompilátor napr. AS, ktorý pozná množstvo procesorov a samozrejme aj i8080.
Hotovú binárku je možné potom v emulátore nahrať priamo do pamäti, alebo vložiť do PTP pásky pomocou prieskumníka pásky alebo prekonvertovať do PMD súboru pomocou utilitky MKPMDFIL.exe.
Ideálne by bolo asi urobiť si dávkový BAT súbor, ktorý sa PSPadu podsunie ako kompilátor. V baťáku bude jednak zavolanie kompilátora a aj prevedenie do PMD súboru, ktorý sa už iba otvorí v prieskumníkovi pásky.
:: back to start of topic :: back to topic list ::