Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-02-11 08:00:26 PM
Subject  Subject ::  Re: Basic G program
Žiaľ, o žiadnom takomto "udělátku" neviem :-)
Ale ak v budúcnosti bude dotiahnutá tlač do súboru, tak toto v podstate bude možné prostredníctvom emulátora.
Inou možnosťou by bolo vytvoriť si "ovládač", ktorý by bol zavesený na niektorý nevyužitý kanál v BASICu a presmeroval by tlačový výstup do pamäti. Tak by sa napríklad príkazom LIST#301; "vytlačil" program do pamäti a v emulátore by sa potom uložil príslušný kus pamäti do súboru.
:: back to start of topic :: back to topic list ::