Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-03-31 09:15:30 PM
Subject  Subject ::  Re: IF Musica
To, že sú tóny cez IF Musica "čistejšie", je dané zrejme tým, že sú to 4 nezávislé generátory tónu (tvorené časovačmi 8253), zmixované na ich výstupoch hardvérovo. Kdežto, na speakri sú to 4 tóny mixované softvérovo. A to je ten podstatný rozdiel.
Neštudoval som prehrávaciu rutinu pre IF Musica, takže to presne neviem. Principiálne ale zahratie tónu spočíva vo vyOUTovaní dvoch bytov na príslušný register generátora (časovača). Teda princíp zhodný s AY. IF Musica, žiaľ nemá, na rozdiel od AY, možnosť meniť hlasitosť a nemá ani šumový generátor a HW obálky... Ale určite by šlo napísať rutinu, ktorá by umožňovala aspoň Trackerovské ornamenty (trylky), aby bola muzika krajšia, "bohatšia".
:: back to start of topic :: back to topic list ::