Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Kolektor
Posted  Posted ::  2009-03-11 08:06:06 AM
Subject  Subject ::  Re: PC-88
ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM!! Veľmi ste mi pomohli... Mal byť na výstave v Bratislave ale tú som nestihol, tak veľmi ďakujem aspoň za tieto informácie...
:: back to start of topic :: back to topic list ::