Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-03-10 10:54:39 PM
Subject  Subject ::  Re: PC-88
Jediné informácie, ktoré máme sú v tomto článku z časopisu elektrón priamo z pera Romana Kišša.
Prípadne veľmi strohá informácia na stránkach Václava Balka.
 
Message
Author  Author ::  Kolektor
Posted  Posted ::  2009-03-11 08:06:06 AM
Subject  Subject ::  Re: PC-88
ĎAKUJEM, ĎAKUJEM, ĎAKUJEM!! Veľmi ste mi pomohli... Mal byť na výstave v Bratislave ale tú som nestihol, tak veľmi ďakujem aspoň za tieto informácie...
:: back to start of topic :: back to topic list ::