Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-11-18 09:50:26 PM
Subject  Subject ::  Re: joystick a PMD-32
PMD 32 komunikuje cez port A v mode 2, a port B môže byť iba v módoch 0 alebo 1.
Iba port A môže byť v móde 2, ako obojstranná trojstavová zbernica.
Takže tvoja úvaha nie je realizovateľná.
:: back to start of topic :: back to topic list ::