Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  dex
Posted  Posted ::  2009-07-31 07:22:08 PM
Subject  Subject ::  Re: spusteni hry
Autorun znamená, že už není potřeba zadávat JUMP a hra se spustí sama po nahrání.
Ovšem pro nahrání hry je nutné zadat povel MGLD.
Číselný parametr odpovídá číselnému označení souboru, nebo lez (u PMD od verze 2) zadat číslo 00 a nahraje se první soubor, který počítač na pásce (nebo na virtuální pásce v .ptp souboru, ukazované kurzorem) najde.
Postup, jak hry nahrávat, je na těchto stránkách docela dobře popsán:
http://pmd85.borik.net/wiki/Emulator/Guide
:: back to start of topic :: back to topic list ::