Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  18.06.2010 18:26:37
Predmet  Predmet ::  Re: PTP manažer
Ťažko na to odpovedať jednoznačne.
Algoritmus snímania vstupného signálu je založený na algoritme, ktorý je v Monitore PMD 85-2 a neskorších. Takže, čisto teoreticky, to čo by bolo schopné zosnímať PMD 85, to by mal vedieť zosnímať aj PTP Manažér.
Tu sa dá poradiť jedine to, že je potrebné sa pohrať s úrovňou signálu, prípadne aj korekciami, voľbou ľavého, či pravého kanála.
V stručnom návode k PTP Manažéru som síce uviedol, že úroveň resp. citlivosť treba nastaviť tak, aby indikátor bol v 2/3 maxima, ale z nedávnej skúsenosti mám poznatok, že 2/3 bolo veľa a musel som naopak úroveň znížiť, aby sa obmedzili prípadné falošné pulzy.
Suma sumárum, je to vecou metódy pokusov a omylov a hlavne vytrvalosti a pevnej vôle...
Verte mi, mám za sebou desiatky (podľa brata stovky) kaziet ;-)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::