Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Martin Bórik
Posted  Posted ::  2010-01-17 02:10:32 AM
Subject  Subject ::  VIDEO: PMD 85-3 + PMD 32-SD v akcii
»» POZRIEŤ VIDEO ««

V tomto videu môžte vidieť:
- nabootovanie MIKROS 2.2 (Romanova úprava na 4 mechaniky)
- stručný video-návod na používanie CD.COM, ktoré umožňuje asociovať image na SD karte ku mechanikám
- krátka ukážka práce s programom FSED - full screen plain-text editorom
- nakoniec ukážka INF súboru pre RUNNER a jeho následné spustenie
:: back to topic list ::