Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-12-06 10:09:54 AM
Subject  Subject ::  Re: Nová verzia emulátoru a Linux
Ďakujeme za report. Verím, že sú to užitočné informácie aj pre ďalších Linuxákov.
Pre nás je pozitívne to, že to chodí aspoň nejako. Či sa pokúsime spomenuté problémy odstrániť, je ale otázne.
:: back to start of topic :: back to topic list ::