Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2009-11-19 04:13:58 PM
Subject  Subject ::  Re: Nová verze emulátoru
Je to tak, ako napísal Martin.
Je dovolená iba jedna inštancia v rámci umiestnenia na disku. Takže, ak si urobíš druhú kópiu v inom adresári (vrátane adresárov Rom a Lang), tak budú môcť obidve bežať nezávisle. Adresáre s Tapkami a Diskami môžu byť kľudne na jednom mieste.
Asociáciu prípon má ale zmysel nastaviť iba v jednej inštancii, pretože do registrov sa zapisuje cesta k asociovanej aplikácii, takže platí posledná zmena.
Pripúšťam, že toto obmedzenie iba na jednu inštanciu môže byť nepríjemné, ale žiaľ, už je to tak...
:: back to start of topic :: back to topic list ::