Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2019-07-25 03:43:58 PM
Subject  Subject ::  Re: Emulátor padá při dosažení Breakpointu
Příkazem monitoru SUB jsem zadal sekvenci:

OUT F6
JMP 0000

Tahle způsobila pád po 25 zastaveních na breakpointu.

Potom jsem zkusil:

IN F6
XRI 04
OUT F6
JMP 0000

Tady nastal pád po 14 zastaveních.

Vypadá to, že se složitostí či počtem zápisů do zvukového buferu či knihovny se zkracuje doba zaplnění a tedy i pádu systému.

PS: Breakpoint je nastaven na adresu 0000 a ty uvedené programy jsem spustil pomocí Shift+DEL.
:: back to start of topic :: back to topic list ::