Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  05.11.2010 17:58:36
Predmet  Predmet ::  Re: Emulátor aneb Co je nové?
Ako autor musím skromne poznamenať, že FSED si nekladie za cieľ byť "univerzálnym" editorom, ale iba jednoduchým nástrojom pre editáciu obyčajných textových súborov. Písal som ho pôvodne iba pre seba, keď som pracoval na RUNNERi, aby som si mohol pohodlne vytvárať INF súbory. Keďže som "zhýčkaný" editormi na PC, ED neprichádzal do úvahy...

Nová periféria, podotýkam, že iba pre PMD 85, do Vianoc určite publikovaná nebude.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::