Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  dex
Posted  Posted ::  2010-04-25 09:20:15 PM
Subject  Subject ::  Quido
RM Team to ze skromnosti ještě v Novinkách nezmínili, ale existuje nová packovací utilita, kterou je možné výhodně využít (kromě jiného) i při tvorbě nebo úpravě programů pro PMD 85.
http://pmd85.borik.net/wiki/Quido
:: back to topic list ::