Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  dex
Poslaná  Poslaná ::  31.03.2010 08:43:28
Predmet  Predmet ::  Re: Nahrani DEMA z ROM
Je to "ROM ", tedy napříkal "ROM 0".
Samozřejmě ta ROM musí být v BASIC-G ROM modulu osazena.
Grafické demo (je psané v Basicu) není standardní součástí programového vybavení počítače PMD.
Příkaz JOB očekává další parametry - adresu v ROM modulu, adresu v RAM a délku kódu, který se má přenést. ROM s grafickým demem byla, pokud vím, dělána tak, že jí ke spuštění stačí příkaz ROM.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::