Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  dex
Posted  Posted ::  2010-03-31 08:43:28 AM
Subject  Subject ::  Re: Nahrani DEMA z ROM
Je to "ROM ", tedy napříkal "ROM 0".
Samozřejmě ta ROM musí být v BASIC-G ROM modulu osazena.
Grafické demo (je psané v Basicu) není standardní součástí programového vybavení počítače PMD.
Příkaz JOB očekává další parametry - adresu v ROM modulu, adresu v RAM a délku kódu, který se má přenést. ROM s grafickým demem byla, pokud vím, dělána tak, že jí ke spuštění stačí příkaz ROM.
:: back to start of topic :: back to topic list ::