Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Martin Bórik
Posted  Posted ::  2010-10-15 09:37:39 AM
Subject  Subject ::  Re: RSS
Ďakujeme za feedback :)

Ešte bola chyba vo Fórum RSS. Linky na jednotlivé príspevky boli chybné a neodkazovali na konkrétne príspevky do fóra. Takže, bohužiaľ, vám asi ešte raz príde 20 nových príspevkov z fóra. :(

Za všetky problémy s RSS sa ešte raz ospravedlňujem...
:: back to start of topic :: back to topic list ::