Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2010-07-07 01:17:53 PM
Subject  Subject ::  Re: FRED
No, je pravda, že tá guľa padá ihneď po zobrazení levelu, ale padá rovnako rýchlo, ako všetky ostatné ;-)
Tajomstvo úspechu je iba v tom, že OKAMŽITE po zobrazení levelu je potrebné vyštartovať do prava, aby vypustený vtáci stihli guľu zachytiť. Podobne je potrebné vo vhodnú dobu vypustiť aj tých ďalších dvoch vtákov, aby sa to stihlo. Nie je to kritické a tu je dôkaz.
:: back to start of topic :: back to topic list ::