Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2010-12-24 03:16:12 PM
Subject  Subject ::  Re: ovladani mrs a kasword
Výskok z editora zdrojového textu v MRS je pomocou Shift+END. Žiaľ, originálny návod k MRS pre PMD 85 nemáme, pokiaľ teda nejaký existoval. Ak by niekto o nejakom vedel, budeme radi, ak ho poskytne.
Návod na KASWORD možno stiahnuť predbežne na tomto linku. Neskôr tento návod hodíme na stránku.
:: back to start of topic :: back to topic list ::