Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2010-11-05 05:58:36 PM
Subject  Subject ::  Re: Emulátor aneb Co je nové?
Ako autor musím skromne poznamenať, že FSED si nekladie za cieľ byť "univerzálnym" editorom, ale iba jednoduchým nástrojom pre editáciu obyčajných textových súborov. Písal som ho pôvodne iba pre seba, keď som pracoval na RUNNERi, aby som si mohol pohodlne vytvárať INF súbory. Keďže som "zhýčkaný" editormi na PC, ED neprichádzal do úvahy...

Nová periféria, podotýkam, že iba pre PMD 85, do Vianoc určite publikovaná nebude.
:: back to start of topic :: back to topic list ::