Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2011-05-20 07:42:43 PM
Subject  Subject ::  Re: pmd 85-2 a tesla bt100
Emulácia BT-100 je skôr "experimentálna", i keď funkčná.
Rýchlosť asi nie je úplne reálna, aj keď v implementácii máme definované konštanty, ktoré rýchlosť tlače určujú a teda snaha o "reálnu" emuláciu bola.
:: back to start of topic :: back to topic list ::