Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  26.06.2012 22:05:03
Predmet  Predmet ::  Re: řadič k PMD 85-2
Keďže mám tú dosku už doma, tak musím opraviť svoje tvrdenie. Je to doska z MFD 85 s tým, že je osadený iba 1kB RAM a vďaka chýbajúcim budičom MHB 8286 je "znemožnené" priame riadenie.
PMD 30 už má inú DPS s typickým Tesláckym označením.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::