Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  11.06.2012 22:57:44
Predmet  Predmet ::  Re: řadič k PMD 85-2
Je to doska z PMD 30, teda mladšej sestry MFD-85.
Na doske je vidieť, že je osadený iba 1kB RAM (vľavo od EPROM je iba 2x MHB 2114) a vpravo od priameho konektora, slúžiaceho v prípade MFD-85 na priame riadenie, chýbajú dva budiče MHB 8286.

 
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  26.06.2012 22:05:03
Predmet  Predmet ::  Re: řadič k PMD 85-2
Keďže mám tú dosku už doma, tak musím opraviť svoje tvrdenie. Je to doska z MFD 85 s tým, že je osadený iba 1kB RAM a vďaka chýbajúcim budičom MHB 8286 je "znemožnené" priame riadenie.
PMD 30 už má inú DPS s typickým Tesláckym označením.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::