Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  petr
Posted  Posted ::  2011-09-08 05:07:12 PM
Subject  Subject ::  tisk bt 100
jakým příkazem ze z pmd tiskne?
 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2011-09-08 10:00:15 PM
Subject  Subject ::  Re: tisk bt 100
Pre tlač na BT-100 je potrebné mať ovládač. Tento ovládač je v súbore bt100.rmm (je súčasťou emulátora) a je ho potrebné vložiť do ROM balíčka (ROM Modulu).
V distribuovanej verzii emulátora je zadefinovaný ROM balíček "BASIC-G V2.0", ktorý už obsahuje tento ovládač a je umiestnený v druhej pozícií za BASICom. To znamená, že je treba v nastaveniach vybrať PMD 85-2, zaškrtnúť vloženie ROM modulu a ako ROM balíček zvoliť spomenutý "BASIC-G V2.0".
Po resete sa automaticky spustí BASIC a príkazom ROM 1 sa natiahne a inicializuje ovládač pre BT-100. Samotná tlač sa potom prevedie nasledovne:

OUTPUT 200;          hardcopy obrazovky
OUTPUT 201;vyraz     výpis výrazu
PRINT #201;vyraz     výpis výrazu
LIST #201;           výpis programu v BASIC-u

Tento ovládač bol pôvodne napísaný pre Zbrojováček, ale pochopiteľne je použiteľný aj pre PMD 85-2(A).

Existuje ešte ovládač, ktorý bol pôvodne dodávaný k BT-100, ale ten sa nahráva z pásky. Je v nasledujúcom PTP súbore a obsahuje aj demo program, v ktorom je možné vidieť, ako sa tento ovládač používa. bt100ovl.ptp
:: back to topic list ::