Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-06-11 10:57:44 PM
Subject  Subject ::  Re: řadič k PMD 85-2
Je to doska z PMD 30, teda mladšej sestry MFD-85.
Na doske je vidieť, že je osadený iba 1kB RAM (vľavo od EPROM je iba 2x MHB 2114) a vpravo od priameho konektora, slúžiaceho v prípade MFD-85 na priame riadenie, chýbajú dva budiče MHB 8286.

 
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-06-26 10:05:03 PM
Subject  Subject ::  Re: řadič k PMD 85-2
Keďže mám tú dosku už doma, tak musím opraviť svoje tvrdenie. Je to doska z MFD 85 s tým, že je osadený iba 1kB RAM a vďaka chýbajúcim budičom MHB 8286 je "znemožnené" priame riadenie.
PMD 30 už má inú DPS s typickým Tesláckym označením.
:: back to start of topic :: back to topic list ::