Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-06-05 06:21:17 PM
Subject  Subject ::  Re: Didaktik Alfa - MG in
Ťažko povedať.
Didaktik Alfa síce vychádza z PMD 85-1, ale má určité časti zapojené inak.
MGF interfejs je na hlavnej doske s vlastným 8251, ktorý naviac počúva na inom porte (0F0h, 0F1h), ako na PMD 85-1 (1Eh, 1Fh). Či je tam nejako upravený dekodér hodín a dát, aby nebol citlivý na fázu signálu, netuším. Schému a ani inú dokumentáciu k Didaktikom Alfa, žiaľ, nemáme.
Pokiaľ by išlo o nahrávanie z PTP Managera, tak ten umožňuje fázu signálu otočiť.
:: back to start of topic :: back to topic list ::