Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-05-04 07:54:08 AM
Subject  Subject ::  Re: Připojení monitoru
Teoreticky by to možno šlo.
Podľa stručných informácií, ktoré som o EGA monitoroch čítal, tak sú signály v úrovniach TTL, čo by v prípade PMD 85-2 asi vyhovovalo. Nie som si ale istý, ako by to bolo so synchronizáciou. EGA monitor má osobitné vstupy pre horizontálnu a vertikálnu synchronizáciu, ale PMD 85 má iba spoločný synchronizačný výstup a naviac je synchronizačná zmes primiešaná do zelenej zložky.
Muselo by sa to odlaborovať. Osobnú skúsenosť nemám.
:: back to start of topic :: back to topic list ::