Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-11-21 09:40:18 PM
Subject  Subject ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Určite by bol trasovací / debug modul fajn.
Ak by sme sa mali baviť o voľnej pamäti, tak je prakticky (pri zachovaní pôvodného Monitora od adresy 8000h) využiteľná pamäť od 9000h až 0BFFFh. Na PMD 85-3 je to po prechode do režimu kompatibility príkazom JUMP FFF0. Na PMD 85-2A zasa po prekopírovaní Monitora do RAM a zapnutí AllRAM režimu.
Samozrejme, ak by sme chceli, aby sa to zo súboru (z MGF) nahralo naraz a zároveň by sa pri verzii 2A urobilo aj prestránkovanie, tak by to vyžadovalo špecializovaný loader s autoštartom, ale to už zasahujem ďaleko.
Základný ovládač pre PMD 32 má asi 300 bytov, ale samozrejme obsluha nejakého súborového systému by zabrala dosť miesta. Otázka ale je, ako by ten súborový systém mal vyzerať? V najjednoduchšom prípade zrejme bez podadresárov. Otázka je, či s FAT (napr. FAT12 ako je to na D40/80) alebo bez FAT (napr. ako Betadisk). V každom prípade, pokiaľ by sme chceli aj prenositeľnosť na PC, museli by sme si napísať ešte utilitu na prácu s daným obrazom disku.
Tlačiarne sa k PMD 85 pripájali rôzne, dokonca aj na IMS-2 konektor. V našom prípade by tlačiareň nesmela byť na konektore GPIO0 (port A), kde bude prípadná PMD 32. Ideálne na GPIO1 - strobovaný Port B.
:: back to start of topic :: back to topic list ::