Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  15.11.2012 19:31:03
Predmet  Predmet ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Pre ďalšie povely je možné sa inšpirovať týmto popisom Monitorov mon19 alebo mon20.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::