Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-11-08 08:26:32 PM
Subject  Subject ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Nemám ucelený prehľad o tom, ktoré hry/programy využívajú pamäť vedľa VideoRAM, ale pár poznatkov môžem poskytnúť.

- Monitor (všetky modely) využíva oblasť od 0C030h až 0C1FFh
- BASIC V1.0 nevyužíva pamäť vedľa VideoRAM
- BASIC V2.0 a V2.A využíva oblasť od 0C330h až 0C37Fh
- BASIC V3.0 využíva oblasť od 0C230h až 0C37Fh
BASIC V2.A a V3.0 naviac využívajú aj rozšírenú pamäť v oblasti 8000h (9000h) až 0BFFFh.

- Hra Hlípa využíva celú oblasť vedľa VideoRAM už pri nahrávaní hry, ale aj počas behu hry
- Ovládač PMD 32 pre PMD 85-2(A) pre MIKROS (CP/M) je umiestnený do oblasti 0C470h až 0D83Fh

Na iné si viac nespomínam.
 
Message
Author  Author ::  Schotek
Posted  Posted ::  2012-11-08 10:46:44 PM
Subject  Subject ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Paměť vedle VideoRAM používal také ovladač XY 4130/4140 - rozšíření grafiky Basicu o výstup na tyto plottery.
 
Message
Author  Author ::  Martin Bórik
Posted  Posted ::  2012-11-08 11:50:13 PM
Subject  Subject ::  Re: další monitor pro PMD85 - pomůžete?
Áno, je týchto programov skutočne viac, ktoré reálne využívajú zásobník, práve preto som Liborovi odporúčal skôr pamäť od 9000h do BFFFh, kde už bolo niekoľko spomínaných monitorov či disassemblerov umiestnených. Navyše by nemusel zbytočne kúskovať kód po 16tich bytoch...
:: back to start of topic :: back to topic list ::