Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-09-08 08:47:50 PM
Subject  Subject ::  Re: PMD85-3B
To je zaujímavá informácia.
Sú tie počítače funkčné? Pokiaľ áno, mohol by si obsahy EPROM Monitora vypískať do PTP súboru pomocou PTP Managera. Samozrejme, za predpokladu, že s tými novými EPROMkami sa počítač chová rovnako a vchádza do klasického promptu Monitora. V tom prípade zadáš v Monitore príkaz:

MGSV 00 E000 FFFF MONIT3B

Teoreticky aj obsahy EPROMiek v ROM Module sa môžu líšiť, ale to je na vypískanie trošku zložitejšie. Pokiaľ bude záujem, popíšem to.
:: back to start of topic :: back to topic list ::