Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2013-02-03 12:38:48 PM
Subject  Subject ::  Re: Oprava PMD 85-2A
Súčasťou emulátora sú aj samotné obsahy EPROM, avšak spojené do jediného súboru `monit2A.rom`, prípadne BASIC je v súbore `basic2A.rmm`. Takže je nutné si ich rozdeliť na 1kB kusy.
To mi pripomína, že som už dávno uvažoval urobiť osobitnú stránku s popisom všetkých možných ROM, ktoré k PMD 85 a k príslušenstvu existovali...
:: back to start of topic :: back to topic list ::