Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2012-12-26 11:21:00 PM
Subject  Subject ::  Re: Takže nám to jede..
Programovo je to vždy "problém". Okrem počtu grafických bitov v byte 8 vs. 6, je tu ešte to, že na PMD 85 je najľavejší pixel 0. bit bytu a na ZXS je to 7. bit.

Na konverziu grafiky ZXS/PMD 85 máme vlastný program - RM-Team Sprite Editor. Nie je všemohúci, ale nám pomohol veľmi.
Pre "konverziu" je potrebné najprv nastaviť parametre pôvodných spritov zo ZXS a importovať binárku s dátami spritov. Následne upraviť parametre spritov pre formát PMD 85 a urobiť potrebné úpravy. Zdrojové dáta možno uložiť do súboru .sprite alebo exportovať do binárky vo zvolenom formáte.
:: back to start of topic :: back to topic list ::