Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Taurus
Posted  Posted ::  2012-12-22 10:47:34 AM
Subject  Subject ::  PF 2013
Zdravím a děkuji za stvoření nejlepšího emulátoru, mého nejoblíbenějšího počítače, PMD 85.
Zároveň chci popřát do nového roku 2013 mnoho dalších pracovních i životních úspěchů a taktéž mnoho spokojených uživatelů vašeho "dítka".
S přáním všeho nejlepšího Jiří Peňáz (Taurus).
:: back to topic list ::