Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2020-04-25 08:41:49 AM
Subject  Subject ::  Re: Nefunkční nastavení pro Joystick 4004/482
Takže problém s nedetekovaným Gamepadom je vyriešený. Od DI8 sa herné zariadenia delia do niekoľkých kategórií a Emulátor akceptoval iba "typ Joystick", ale nie "typ Gamepad".
Ďakujem Petrovi za otestovanie.
Snáď v nejakom dohľadnom čase vydáme novú verziu Emulátora.
:: back to start of topic :: back to topic list ::