Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2020-03-05 07:52:26 PM
Subject  Subject ::  Re: PMD 85-2 a PMD 32-SD
Väčšina "veľkých" hier, ktoré sme previedli na spustenie prostredníctvom RUNNERa, sú už spakované Quidom. Podľa potreby sa rozpakovacia rutina umiestňuje aj vedľa VRAM.
Súbor s hlavným kódom má príponu COD. V súboroch INF je vždy vidieť, kam sa súbor nahráva a odkiaľ sa hra spúšťa. Samozrejme, aj keď sa súbor nahráva od adresy 0, RUNNER to korektne pripraví tak, aby hra bežala správne. Bez RUNNERa toto ale nie je určite neprekonateľný problém. Upravený COM v sebe bude proste obsahovať presun na adresu 0.
RUNNER ale zároveň nahraje do pamäte príslušný Monitor 1 alebo 2 a inicializuje ho ešte pred spustením hry. Z toho plynie, že na PMD 85-2 nebudú fungovať hry, ktoré vyžadujú Monitor 1.
U 32 kB verzii MIKROS môže byť problém hlavne to, že nahrávaný COM súbor môže mať maximálne asi 25 kB. A to v sebe musí obsahovať už aj prípadný kód na presun z adresy 0100h na správne miesto.

HLIPA je samozrejme kapitola sama o sebe a obávam sa, že dostať to na 32 kB MIKROS asi ani nepôjde. Ale môžem sa mýliť.
:: back to start of topic :: back to topic list ::