Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2013-06-12 09:34:23 PM
Subject  Subject ::  Re: VGA konvertor - mod HEXAC
Na týchto stránkach má David popis VGA konvertora a aj zdrojové súbory. Na Picasa dal fotky jednotlivých módov.
David zatiaľ neposkytol žiadny detailný popis módu HEXAC, ale podľa posledného obrázku a z VHD súboru to vyzerá tak, že sa jedná o možnosť voľby 16 rôznych farieb pre body, ktoré svietia a 16 farieb pre body, ktoré nesvietia. Atribút zaberá 4 šestice nad sebou, teda je 8 bitový. Atribútové bity horných dvoch šestíc určujú farbu bodov, ktoré svietia, atribúty dolných dvoch šestíc určujú farbu bodov, ktoré nesvietia.
:: back to start of topic :: back to topic list ::