Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-08-07 01:46:53 PM
Subject  Subject ::  Re: PMD 85-2A žije, potřebuju návod :-)
Zkusím se mrknout, jak je pod BASICEM 2A příkaz ROM interpretován. Ale dnes to už asi nebude. Možná poradí někdo rychleji. Třeba páni domácí..

Mimochodem nemáte někdo komentovaný výpis (celého!) BASICu verze BASIC-G/V2.A? V čem se určitě liší od svých předchůdců je využití adres ve 3. kvadrantu paměti pro ukládání systémových proměnných BASICu.
 
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-08-07 04:14:48 PM
Subject  Subject ::  Jak funguje příkaz ROM v BASICu v2.A
Po dekódování příkazu ROM v BASICu verze 2A se volá procedura načtení parametru. Vyčíslený parametr je odmaskován instrukcí ANI 07 (zůstanou jen 3 LSB, jinými slovy se jedná o zbytek po dělení parametru číslem 8). Tento výsledek nám tedy určí zdrojový "blok" v ROMPACKu. Protože má smysl zadávat parametr příkazu ROM jen v intervalu 0..7 (viz výše), určuje tento parametr adresu v ROMPACKu, odkud se natáhne 0500h dlouhý blok do operační paměti PMD-85 na adresu 7000h, kde se ihned spustí instrukcí JMP 7000h. Pro parametry 0..7 příkazu ROM jsou zdrojové adresy v ROMPACKu postupně 2400h, 2800h, 2C00h, 3000h atd. s kroky po 400h. Zaráží mě nesoulad mezi délkou přenášeného bloku (500h) a roztečí zdrojových bloků v ROMAPCKu (400h). Ale na funkci to vliv nemá :)

PS: Zamlada jsme na PMD-85 v1 metodou "..kamarád mi to poradil.." psali (a fungovalo to!!!) ROMO5555. Už ani nevím, kdo s tou kravinou přišel.
 
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-08-07 04:18:51 PM
Subject  Subject ::  Re: Jak funguje příkaz ROM v BASICu v2.A
A ještě jedna: víte, kde jsem to zjistil? V komentovaném výpisu Altair BASICu. Příkaz ROM tam samozřejmě není a nemůže být ale struktura této předlohy našeho BASIC-G/V2.A mě navedla úplně přesně tam, kde jsem se podíval (obsluha příkazu ROM je na adrese 2324h).

Následníci p. Kišše měli holt dobré učitele.
:: back to start of topic :: back to topic list ::