Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  12.12.2013 09:54:14
Predmet  Predmet ::  Re: BIOS CP/M
Status je možné samozrejme čítať opakovane. RxRDY (bit 1 stavového slova) je zhodený až po prečítaní prijatého bytu.
TxRDY (bit 0 stavového slova) klávesnicová rutina netestuje.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::