Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Martin Bórik
Poslaná  Poslaná ::  20.05.2014 10:43:25
Predmet  Predmet ::  Re: Lemmings
Mimochodom, včera som dokončil stránku a download balík s hrou Lemmings spolu s diskovou verziou a jednou špeciálnou verziou, ktoré vyrobil Roman.
Tú špeciálnu si však budete môcť užiť až o niekoľko dní, keď výjde nová verzia emulátora. ;)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::