Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  22.04.2014 19:55:51
Predmet  Predmet ::  Re: Chyba v emulátore - debugger
Vďaka za info. Takýchto neduhov sa v Emulátore PMD 85 zrejme vyskytuje viac.
V novej verzii, ktorú snáď v blízkej dobe vypustíme, sú už táto chyba i ďalšie opravené.
Nie je ale vylúčené, že tam vnesieme chyby ďalšie... ;-)
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::